Фармакологія та лікарська токсикологія №4-5(50)/2016

ОГЛЯДИ

Бухтіарова Т. А., Губський Ю. І.
«Ліки-сироти» на основі нових молекулярних субстанцій, схвалені FDA у 2011–2015 роках (аналітичний огляд)

Гладких Ф. В., Степанюк Н. Г.
Вінборон: перший український гастропротектор –
агоніст ванілоїдних рецепторів (TRPV1)

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЇ

Каврайський Д. П., Штриголь С. Ю., Цивунін В. В., Георгіянц В. А.
Гостра токсичність та ефективність 1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метокси-феніл)піперазин-1-іл]-2-оксоетил}-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-D]піридин-4-ону на моделі пентилентетразолового кіндлінгу в мишей

Мироненко С. І., Піняжко О. Р., Лесик Р. Б.
Вплив оригінальних похідних 4-тіазолідинону: Les-1205 та Les-2658, леветирацетаму та діазепаму на поведінку умовно-рефлекторного активного уникнення в щурів

Сліпченко Т. Д., Штриголь С. Ю., Кудіна О. В., Таран А. В., Рубан О. А.
Порівняльне доклінічне дослідження психотропних властивостей препаратів шоломниці байкальської

У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Білай І. М., Цис О. В., Михайлюк Є. О., Коваленко С. І., Шабельник К. П.
Дослідження актопротекторної активності похідних 1,2,4-триазолу в експерименті

Дринь Д. О., Мельник М. І., Соловйов А. І., Прилуцький Ю. І., Жолос О. В.
Вуглецеві наночастинки як новітні блокатори мускаринових катіонних струмів у міоцитах тонкого кишечника

Кононенко А. Г., Кравченко В. М.
Вплив спиртової настойки листеця ряски малої на морфофункціональний стан щитоподібної залози за експериментального гіпотиреозу

Нагорна О. О., Горчакова Н. О., Бєленічев І. Ф., Чекман І. С.
Дія ірбесартану, квінаприлу, ангіоліну та їхніх комбінацій на систему оксиду азоту в міокарді щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією

Павлов С. В., Левченко К. В.
Цитопротективні ефекти селективних модуляторів естрогенових рецепторів за умов гіпоксії кардіоміоцитів in vitro

Фалюш О. А., Полякова Л. І., Сачинська О. В., Резніков О. Г.
Зміни епітеліально-стромального співвідношення у трансплантатах раку передміхурової залози людини при застосуванні наночастинок золота

РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ

Кравець Д. С., Лук’янчук В. Д.
Новий методичний підхід до оцінки впливу ліків на кінетику вільнорадикальних реакцій у біосубстратах

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

Садогурська К. В.
До питання безпечності нанохрому цитрату за умов повторного введення

ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИКИ, ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ, ФАРМАКОЕКОНОМІКИ

Савіна Н. О., Кузнецова О. М., Череменко А. М., Брицун В. М., Останіна Н. В.
Дослідження кількісного вмісту та супровідних домішок цефепіму методом ВЕРХ

ОСОБИСТОСТІ

До ювілею члена-кореспондента НАН і НАМН України, професора, доктора медичних наук, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Івана Сергійовича Чекмана


Завантажити PDF

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer