Фармакологія та лікарська токсикологія №6(46)/2015

ОГЛЯДИ

Ситник І. М., Хайтович М. В.
Застосування антиоксидантів за цукрового діабету I типу

СУЧАСНІ АСПЕКТИ НЕЙРОФАРМАКОЛОГІЇ

Горбачева С. В., Беленичев И. Ф., Кучеренко Л. И., Бухтиярова Н. В.
Глутатион-зависимые механизмы нейропротективного действия нового метаболитотропного препарата «Ангиолин» в условиях индукции нитрозирующего стресса in vitro

Дейко Р. Д., Штриголь С. Ю., Колобов О. О., Бездітко Н. В.
Нейропротекторні та ноотропні властивості нових циклічних дипептидів

Нефьодов О. О.
Нейротропні ефекти антидепресантів за умов експериментального еквівалента розсіяного склерозу

Самелюк Ю. Г., Бєленічев І. Ф., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В., Моргунцова С. А., Павлов С. В., Каплаушенко А. Г.
Дослідження нейропротекторної активності пропіл 2-(5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1H-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетімідату гідрохлориду

У НАУКОВИХ ЛАБОРАТОРІЯХ

Беленичев И. Ф., Литвиненко Е. С.
Влияние модуляторов системы глутатиона – селеназы и глутоксима на энергетический обмен головного мозга в условиях экспериментального острого нарушения мозгового кровообращения

Бухтіярова І. П., Щокіна К. Г., Дроговоз С. М., Іщенко О. М.
Антиоксидантна дія ралейкіну на моделі стрептозотоцинового діабету в щурів

Гриб В. В., Дорошенко О. М., Заічко Н. В., Степанюк Н. Г.
Порівняльна характеристика впливу натрієвої солі 4-(3-метил-2-оксо-2Н-[1,2,4]тріазино[2,3-с]хіназолін-6-іл) бутанової кислоти та диклофенаку на динаміку гематологічних показників і безпечність у щурів з ад’ювантним артритом

Дринь Д. О., Мельник М. І., Кізуб І. В., Жолос О. В., Соловйов А. І.
Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів BKCa у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура

Дронова М. Л., Суворова З. С.
Антимікробна активність 1-[4-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенокси]-3-(n-бензилгексаметиленіміній)-2-пропанолу хлориду

Kutovyi I. M.
Attenuation of myocardial ischemia-reperfusion injury by imidazo[1,2-a]azepinium derivatives

Ніженковська І. В., Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В.
Вивчення вазоактивних властивостей діетилового ефіру 5-алкіламіно-2-{n-[n-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил] амінометил}-1,3-оксазол-4-іл фосфонової кислоти на ізольованій аорті щурів

Севрюков О. В., Волковой В. А., Колісник С. В., Ситнік К. М.
Визначення антиексудативної активності нових сполук у ряду похідних 5,7-дигідро-1н-піроло [2,3-d] піримідину

ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИКИ, ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ, ФАРМАКОЕКОНОМІКИ

Кузнецов И. Э.
Фармакоэкономический аспект применения препаратов кеторолака в терапии болевых синдромов на внегоспитальном этапе

РЕЦЕНЗІЇ

Рецензия академика И. М. Трахтенберга на монографию И. П. Лубяновой «Избыточное железо и патология у рабочих сварочных профессий»

 


Скачати PDF

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer